Search
logo
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Proizvodnja   Proizvodi  

Kompanija

Trenutna godišnja proizvodnja kalifornijske pastrmke iznosi 1500 tona, a obavlja se u bazenskom uzgoju na tri ribogojilišta: Ribnik, Jezero i Krupa na Vrbasu. Ukupna vodena površina tih ribogojilišta iznosi 28700 metara kvadratnih...
Kako bismo efikasno odgovorili zahtjevima modernog tržišta u pogledu asortimana zdrave hrane, neprekidno proširujemo i unapređujemo naše proizvodne i prerađivačke kapacitete... Već niz godina snabdijevamo ribarnice, restorane i... Tropic ribarstvo d.o.o. je vodeće preduzeće iz oblasti proizvodnje, prerade i prometa kalifornijske pastrmke u regionu. Tropic ribarstvo se takođe bavi preradom i prometom šarana, kao i uvozom i prometom morske ribe i plodova...
Više...   Više... Više...
 
SEPTEMBAR, 2013
Završena je rekonstrukcija pogona za preradu ribe u koju je uloženo preko milion konvertibilnih maraka.
Ovom investicijom pogon je opremljen po najsavremenijim standardima i doveden rame uz rame sa bilo kojim drugim evropskim pogonom slične namjene.
 
JUNI, 2013
Proizvodima Tropic ribarstva dodjeljen je novi KOSHER certifikat proširen za proizvod „Filet kalifornijske pastrmke“.
 
ARHIVA VIJESTI

JUNI 2012 - Proizvodima Tropic ribarstva dodijeljen je KOSHER certifikat.

OKTOBAR 2011 - Tropic ribarstvo  d.o.o.  je dobilo odobrenje za sticanje statusa ovlaštenog izvoznika. (10.10.2011.)

OKTOBAR 2011 -Novi distributer naših proizvoda u Hrvatskoj  je Luma ribarstvo d.o.o. Zagreb.

footer1