Search
logo
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

OSNOVNI PODACI

 

Puni naziv: Ribnjak Janj uzgoj i prerada ribe d.o.o.
Skraćeni naziv: Ribnjak Janj d.o.o.
Adresa: Vojvode Uroša Drenovića 105, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Osnovna djelatnost: Proizvodnja i promet ribe
Pravni oblik: Društvo sa ograničenom odgovornošću
Direktor: Danijela Risović
JIB: 4403389420001
Matični broj: 11084494
Izvozni broj: R-3-011

Broj računa:
Banka:

567-241-11000444-65
Sberbank d.d.

Broj računa:
Banka:

1610450070780064
Raiffeisen bank d.d. BiH, Banja Luka

Broj računa:
Banka:

555-00700510093-56
Nova banka

Vizija i misija

Istorijat

Zapošljavanje

footer1