Nova web stranica

Naša vizija je da postanemo vodeći proizvođač i prerađivač pastrmke u širem regionu Balkana, pa i u Evropi. U skladu s tom vizijom poklonili smo veliku pažnju prezentovanju proizvoda i…

Read More