Vlastiti vozni park

hladnjače i specijalizovana vozila za prevoz žive ribe

Distribucija

Tropic ribarstvo

Distribucija

Za nesmetano odvijanje procesa proizvodnje, prerade i prodaje ribe koristimo vlastiti vozni park kojeg čine hladnjače različitog kapaciteta i različitih namjena, te specijalizovana vozila za prevoz žive ribe. Sva vozila opremljena su potrebnom opremom pomoću koje se riba i riblji proizvodi prevoze na propisani način i po određenom temperaturnom režimu, tako da kvalitet proizvoda ostaje nepromijenjen. Već dugi niz godina, našim proizvodima uspješno snabdijevamo ribarnice, restorane i trgovačke lance na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Naši distributeri

Srbija
Tropic Trade d.o.o.
Hrvatska
Luma ribarstvo d.o.o.