Nova web stranica

14 Jula, 2021

Naša vizija je da postanemo vodeći proizvođač i prerađivač pastrmke u širem regionu Balkana, pa i u Evropi. U skladu s tom vizijom poklonili smo veliku pažnju prezentovanju proizvoda i procesa proizvodnje našim klijentima u zemlji i inostranstvu. Na našoj novoj internet prezentaciji možete pronaći sve informacije o kompaniji i proizvodima kao i sertifikate kao potvrdu kvaliteta naših proizvoda i procesa proizvodnje. Na novome sajtu moći ćete pronaći i novosti i aktivnosti vezane za našu kompaniju.

Dobro došli.