Savremeni pogon

pogoni velikog kapaciteta za preradu i pakovanje ribe

Prerada ribe

Prerada ribe

Distributivni centar KLAŠNIK

Novi pogoni velikog kapaciteta za preradu i pakovanje ribe – najsavremeniji su u okruženju. Pogoi su smješteni 6 km od Banjaluke, dok se za odvijanje procesa proizvodnje, prerade i prodaje ribe koristi vlastiti vozni park. Uvođenjem HACCP i IFS sistema i sljedivosti naše proizvodnje, pogon za preradu ribe je registrovan za izvoz ribe u Evropsku uniju, sa izvoznim brojem R-3-011.

IMG_0043.jpg
Tropic ribarstvo

Prerada ribe

U distributivnom centru Klašnik, 6 km od Banjaluke, nalaze se bazeni za prihvat žive ribe (dnevni lager), te pogon za preradu ribe. U pogonu čistimo, filetiramo, duboko zamrzavamo, te dimimo ribu i proizvodimo jedinstvene proizvode: dimljenu pastrmku, dimljenog šarana i riblju pljeskavicu od mesa pastrmke. Ovdje se nalaze i komore sa plus i minus režimom. Uz primjenu najsavremenije tehnologije u pogonu takođe obavljamo: pakiranje ribe i ribljih proizvoda u „MAP“ pakovanja (pakovanja sa modifikovanom atmosferom) šokiranje, čišćenje i pakovanje ribe u stiroporne kašete koje se zasipaju ljuspastim ledom; filetiranje ribe i pakovanje u vakuum kese; dimljenje ribe u specijalnim pećima, tanko narezivanje dimljenog fileta, pakovanje u vakuum kese i duboko zamrzavanje.

Svi procesi obavljaju se uz primjenu standarda sigurnosti hrane IFS-a i HACCP-a, a svi proizvodi podliježu stalnim analizama i mjerenjima kod nadležnih ustanova. Uvođenjem HACCP sistema i sljedivosti naše proizvodnje, registrovani smo za izvoz ribe u Evropsku uniju, pod izvoznim brojem R-3-011. Najvažniji projekti naše kompanije u 2020 godini predtavljaju ulaganja kako u primarnu tako i u sekundarnu proizvodnju. Ulaganja se odnose na rekonstrukciju i adaptaciju jednog dijela ribnjaka u Ribniku, kao i na rekonstrukciju i opremanje pogona zapreradu ribe u distributivnom centru Klašnik. Neki od novih proizvoda koje imamo u planu plasirati na sva tržišta su „MAP“ i „SKIN“ egalizovana pakovanja svježe ribe i ribljih proizvoda.