Vlastita mrijestilišta

u blizini izvorišta najčistijih planinskih rijeka

Naši ribnjaci

IMG_0233.jpg
IMG_0233.jpg
Tropic ribarstvo

Naši ribnjaci

Vlastito mrijestilište i savremeni ribnjaci nalaze se u blizini izvorišta najčistijih planinskih rijeka u ekološki najčistijim područjima Bosne i Hercegovine. Mriješćenje, uzgoj mlađi i konzumne pastrmke obavlja se u savremenim ribnjacima u skladu sa najvišim stadardima uzgoja ribe i očuvanja prirode. Trenutna godišnja proizvodnja kalifornijske pastrmke iznosi 1500 tona, a obavlja se u bazenskom uzgoju na četiri ribogojilišta: Volari, Volari II, Ribnik i Jezero. Ukupna vodena površina tih ribogojilišta iznosi oko 30 000 metara kvadratnih.

Naši ribnjaci

Ribnjak RIBNIK

Proizvodnja pastrmke u ribogojilištu Ribnik locirana je na oko 150 metara ispod izvora rijeke Ribnik. Kristalno čista voda Ribnika u najvećem dijelu godine, od presudnog je značaja za proizvodnju salmonidnih vrsta riba. Osnovna proizvodnja odnosi se na tov kalifornijske pastrmke. U ovom objektu se obavlja proizvodnja preko ikre, ličinki, mlađi i na kraju, konzumne pastrmke. Ribogojilište Ribnik raspolaže sa ukupno 14.000m2 korisne vodene površine. Ribu hranimo visokokvalitetnom ekstrudiranom hranom, zapadnoevropskih proizviđača, dok besprijekorno organizovanu proizvodnju obavljaju kvalifikovani radnici sa velikim iskustvom u proizvodnji ribe.

Ribnjak Ribnik VIDEO

Naši ribnjaci

Ribnjak JEZERO

Ribnjak Jezero smješten je na rijeci Plivi čiji kvalitet vode i cjelogodišnji protok vode predstavljaju idealan preduslov za uspješnu proizvodnju pastrmke. Temperatura vode tokom cijele godine iznosi 9 stepeni, a ukupna vodena površina ovog ribogojilišta iznosi 14.000m2. Osnovna proizvodnja odnosi se na tov kalifornijske pastrmke.

Ribnjak Jezero VIDEO

Naši ribnjaci

Ribnjak VOLARI

Ribogojilište Volari je objekat koji se koristi za prijem i izvalu ikre i uzgoj mlađi kalifornijske pastrmke za potrebe uzgoja konzumne ribe na svim našim ribnjacima. Vodom se snabdijeva iz rijeke Volarice, koja ima izuzetno povoljna fizičko-hemijska svojstva za uzgoj pastrmke. U ovom ribogojilištu proizvedemo godišnje oko 50 tona mlađi pastrmke na ukupnoj vodenoj površini od oko 600m2. Potpuno natkriveno i stacionirano uz samo izvorište rijeke Volarice, ovaj objekat predstavlja jedno od najmodernijih mrijestilišta za ugoj mlađi u regionu sa visokim stepenom biosigurnosti.

Naši ribnjaci

Ribnjak VOLARI II

Ribogojilište Volari II je objekat lociran 300 metara nizvodno od mrijestilišta Volari koji služi za prihvat mlađi iz mrjestilišta. Ribnjak se koristi kao rastilište i proizvodnju jednog dijela predkonzumne ribe za potrebe naših ribnjaka za proizvodnju konzumne ribe. Vodom se snabdijeva iz rijeke Volarice, koja ima izuzetno povoljna fizičko-hemijska svojstva za uzgoj pastrmke. U ovom ribogojilištu proizvedemo godišnje oko 100 tona mlađi predkonzumne pastrmke na ukupnoj vodenoj površini od oko 1200m2.